Contents | Events | Previous month | Next month

cinema exhibitions concerts theatre Events in January 2012

kulturní program - plakát Kupka Square in January 20098 vánoční strom na Kupkově náměstí v Opočně při vichru

New Year Fireworks

January 1, Friday, 0:15 AM, Kupkovo náměstí (Main Square)
fireworks

dance Dance

Hasičský bál Dance ball season 2012 O drakovi - plakát

theatre Theatre plays

About the Dragon (O drakovi) - puppet theatre ensemble Batole
D. Kuncová, R. Pavlíčková, director: Božena Tymichová
January 8 (Sunday), 3 PM, 20 Kč

Ženy jednoho muže Ženy jednoho muže Ženy jednoho muže Ženy jednoho muže Ženy jednoho muže Ženy jednoho muže Women of One Man (Ženy jednoho muže) - comedy by Blik-Cvak theater ensemble fropm Jaroměř-Josefov
A. Haková, M. Hofmanová, D. Poláková, D. Friedrischková, N. Friedrischková, J. Novotná, B. Štolová, I. Pírková, director: I. Pírková
January 20 (Friday), 6 PM, 60 Kč

Kašpárkovo pometlo zametlo - puppet theatre ensemble

January 22 (Sunday), 3 PM, 30 Kč

music Concerts

Novoroční koncert ZUŠ - plakát Kodymův národní dům Opočno School of Arts
Pupils sing and dance.
January 24 (Wednesday), Kodymův národní dům, 6 PM, Entry voluntary

flowerCinema

Krev v mobilech - plakát Blood in Mobile Phones (Krev v mobilech)
Film festival One World
January 15 (Sunday) 7 PM, Dobrušská 723 (modlitebna České církve evangelické), entry free

palette Exhibitons

Christmas Exhibiton of School of Arts
January in Kodymův národní dům, entry voluntaryBack to Events | Previous month | Next month