Contents | Events | Next month

Opočno Culture Events 1992 - 1999

1992

15.7. Founding of OPOČENSKÁ BESEDA

12.8., 15.8. Concert: IN DULCI IUBILO (iniciative of Opočenská beseda), in Castle Image Gallery

30.8. Concert of Czech Youth Summer Musical Camp Orchestra, in Castle Villa

22.9. Concert of Pardubice Conservatory students (Meeting of prezidents of International Organisation for Preserving and Reconstruction of Monuments and Historic Settlements), in Castle Villa

9.10. Concert: Pardubice Conservatory students, in Castle Villa

5.11. Concert of BAROQUE MUSIC: organ pozitiv - Concert mistr Robert Hugo, violin - J. Krejčí, violoncello - Helena Příhodová, in Castle Villa

20.11. Concert: A. Michna z Otradovic - Loutna česká, L & D Collegium (Opočno) and guests, in Castle Villa

1993

30.4. Concert for Opočno schools: Stephan Baumgartner - fagot, Stanislav Bogunia - piano, in Castle Image Gallery

30.4. Concert: STEPHAN BAUMGARTNER - fagot, STANISLAV BOGUNIA - piano, in Castle Image Gallery

8.5. Concert: MARIANNE KIRCH - psalterio, RUDI SPRING - piano, in Castle Image Gallery

20.5. Concert of festival CAMERATA NOVA NÁCHOD: CHAMBER ORCHESTRA SV NÁCHOD, in Castle Image Gallery

8.6. Concert: VUS VŠCHT Pardubice, in Castle Image Gallery

24.6. Concert: Pardubice Conservatory students, in Castle Villa

16.8. Concert: GIOIA DELLA MUSICA Praha for Castle Image Gallery for Marian Church reconstruction funding

24.9. Concert for L. SLUKA 65 Years, in Castle Image Gallery

1.10. LUBOŠ SLUKA as you may not know him, guest Miloň Čepelka, in Castle Villa

26.10. Celebration opening of exhibition NORSKO VE FOTOGRAFII Ing. V. Mareš, CSc. Exhibition od 26.10. do 14.11. (MěÚ - odděl. kultury in cooperation with Opočenská beseda), in Castle Villa

6.11. Concert of OLD MUSIC: Pardubice Conservatory students and teachers, in Kodymův národní dům

5.12. Vánoční (Christmas) Concert: VS VŠCHT Pardubice (ve prospěch Farní charity Opočno), Holy Trinity Church

1994

11.5. Cinema: AKUMULÁTOR 1, then discussion with JAN SVĚRÁK, in Kodymův národní dům

20.5. Concert: HELENA VEISOVÁ - piano, DANIEL VEIS - violoncello, in Castle Image Gallery

26.5. Concert of festival CAMERATA NOVA NÁCHOD: CHAMBER ORCHESTRA SLÁVY VORLOVÉ NÁCHOD, in Castle Image Gallery

17.6. Concert: CHAMBER FILHARMONIE PARDUBICE, in Castle Image Gallery

15.6.- 6.7. Exhibition PAVEL MATUŠKA: Humourous Drawings, graphics in Castle Villa
18.6. Ceremonial opening by P. Matuška

7.8. (Porcinkule) SKUHERSKÉHO MŠE - Rychnov Chamber Orchestra, Temple Choir Opočno, Opočenský Female Choir, Christ's Birth Church

17.8. Concert: SONJA PRUNNBAUER (Germany) - guitar, in Castle Villa

22.8. DOBRÉ JITRO Z OPOČNA - ČRo 2 stanice Praha (04:00 - 08:00 hod.) - Miloň Čepelka

9.9. Concert: VÁCLAV SNÍTIL - violin, HELENA VEISOVÁ - piano, in Castle Image Gallery

27.9. Divadlo poezie AGADIR Brno speaker pásmo veršů M. Čepelky, in Castle Villa

2.10. Concert: Mixed choir SMETANA by HVKS v Hradci Králové - Doc. PhDr. Luboš Klimeš, CSc., in Castle Image Gallery

14.10. Concert: Gioia della Musica Praha, in Castle Villa

27.11. ADVENTNÍ Concert: Rychnovský Chamber Orchestra and mixed temple choir Opočno (v 2. části Skuherského mše C dur), Christ's Birth Church

18.12. Vánoční (Christmas) Concert: choir třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy ZŠ Pardubice - Polabiny II, Christ's Birth Church

1995

29.4. Concert: FREIBURGER GITERRENQUARTETT, in Castle Villa

11.5. Concert: CHOIR PF VŠP Hradec Králové - Doc. PhDr. Luboš Klimeš, CSc., in Castle Image Gallery

24.5. Concert of festival CAMERATA NOVA NÁCHOD: Malý smyčcový Orchestra Třebíč, Chamber Orchestra Slávy Vorlové Náchod, in Castle Image Gallery

9.6. Concert: CHAMBER FILHARMONY PARDUBICE, in Castle Image Gallery

30.6. - 2.7. NATIONAL FESTIVAL NO-PROFESSIONAL CHAMBER and SYMPHONIC ORCHESTRAS

30.6. Festival Concerts: Rychnov n.K., Náchod, Třebechovice, Týniště n. Orl., Vamberk

1.7. Courses led by prof. AMU I. Štrause, in Kodymův národní dům

1.7. Final Concert National Festival of no-professional chamber and symphonic orchestras
Official program
Castle Image Gallery

6. - 16.8. Prof. Stanislav Apolín's Internatonal Master Violoncello Course

16.8. Final Concert of Stanislav Apolín violoncello course participants, in Castle Villa

28.9. Marian Church - new Town Concert Hall, 2-5 PM. visit interier and surroundings

29.9. Marian Church - new Town Concert Hall, GIOIA DELLA MISICA PRAHA - Opening Concert

6.10. PARDUBICE CONSERVATORY students and teachers Concert, in Castle Villa

3.12. ADVENT Concert: Rychnovský Chamber orchestr, spoluúčinkují Temple Orchestra Opočno, Temple mixed pěvecký choir Opočno, Opočenský ženský pěvecký sbor, Dívčí pěvecké trio, Christ's Birth Church

26.12. Music Theatre: G.F.Händel - Mesiáš I. část, CD Gioia della Musica Praha, Brněnský akademický choir and sólists, biblické texty čte Miloň Čepelka, klubovnaKodymův národní dům

1996

28.1. Theatre: Královská pohádka v provedení opočenského ochotnického souboru VESELÁ KUPA (ve spolupráci s Opočenskou besedou), in Kodymův národní dům

7.4. Music Theatre: G.F.Händel - Mesiáš (II. část Mučednictví and zmrtvých vstání, III. část Poslední soud - vítězství nad smrtí), CD: Brněnský akademický sbor, Gioia della Musica Praha, Bible texts reads Miloň Čepelka
Club in Kodymův národní dům

26.4. Recital: VLADISLAV BLÁHA - guitar, in Castle Villa

18.5. Concert of festival CAMERATA NOVA NÁCHOD: MORAVSKÝ CHAMBER ORCHESTRA konzervatoř Brno, solist Michaela Valentová - flute, in Castle Image Gallery

24.5. Concert: Rychnovský dětský choir CARMINA, Marian Church - new Town Concert Hall,

1.6. Concert: DĚČÍNSKÉ BAROKNÍ KVARTETO, solist Jarmila Mrkusová - sopran, Marian Church

14.6. Concert: MUSICA QUINTA ESSENTIA Praha, Marian Church

5.7. Concert: COLLEGIUM PROPRIUM (Opočno), Marian Church

17.- 26.7.96 I. ročník mezinárodních mistrovských kurzů Opočno 96

VIOLONCELLOVÝ FESTIVAL:

17.7. Recital: St. Apolín - violoncello, Aleš Bílek - piano, in Castle Image Gallery

19.7. Recital: Markus Nyikos - violoncello, Jaroslav Smýkal - piano, in Castle Villa

21.7. Ansámblový Concert účastníků I. ročníku MMK Opočno °96, Marian Church

23.7. Luboš SLUKA speaker: Evening friendly meeting of festival participants with music and tales, in Castle Villa

26.7. Final Concert účastníků I. ročníku MMK Opočno °96, in Castle Image Gallery

18.8. Concert MEZINÁRODNÍHO KYTAROVÉHO FESTIVALU RYCHNOV °96: HARVEY HOPE (VB) - Baroque Guitar and Chitariglia, Marian Church

6.9. Concert: ŠKAMPOVO KVARTETO, Marian Church

20.9. Concert: CHAMBER FILHARMONIE PARDUBICE, sólists: Petr Zdvihal - violin, Josef Krečmer - violoncello, in Castle Image Gallery

11.10. Concert: Chamber smyčcový Orchestra ZUŠ Na Střezině Hradec Králové, in Castle Villa

1.12. ADVENTNÍ Concert: Rychnovský Chamber Orchestra and Vokální harmonie HK, Christ's Birth Church

6.12. CAMEL TROPHY 1996 - beseda s Jakubem Havlem, účastníkem této dobrodružné expedice na Kalimantanu v Indonésii, ZŠ - učebna fyziky

15.12. Vánoční (Christmas) Concert: Rychnovský dětský choir CARMINA, Christ's Birth Church

1997

20.3. Napoleon Wars and Opočno, lectures - Václav Pyllmajer, sekretary of Čs. napoleonská společnost Slavkov, in Kodymův národní dům - loutkový sál

27.4. Concert: Sue-Ellen Paulsen (Australia) - violoncello, Michael Allan (UK) - piano, in Castle Villa

27.5. Concert of festival CAMERATA NOVA NÁCHOD: Piano trio (Hudebního ústavu HOPAKAJU) Praha, in Castle Image Gallery

7.6. Concert: Barbara Maria Willi (Germany) - cembalo, Jan Škrdlík (ČR) - violoncello, Marian Church

20.6.97 Concert: Choirs od Rychnov area, 2nd castle yard

20.7. - 1.8. 2nd Prof. Apolín's International Master Courses Opočno °97

VIOLONCELLOVÝ FESTIVAL:

20.7. Recital: St. Apolín - violoncello, Aleš Bílek - piano, in Castle Image Gallery

27.7. Ansamble Concert of course participants, Marian Church

30.,31. Final Concertof course participants, in Castle Image Gallery

15.8. festival Concert MEZINÁRODNÍHO KYTAROVÉHO FESTIVALU RYCHNOV '97: GIOVANNI GRANO (Italy) - guitar, Marian Church

26.8. Concert: String Chamber Orchestra tábora instrumentalistů Hudební mládeže ČR, Marian Church

12.9. Concert: Chamber Filharmony Pardubice (Petr Zdvihal), in Castle Image Gallery

19.9. Recital: Petra Bónová - sopran, Jarmila Hronová - sopran, Petr Kopecký - piano, speaker Miroslav Zounar, in Castle Image Gallery

5.10. Concert: MUSICA PER QUATRO, solist Zuzana Genrtová, Marian Church

17.10. Concert: CARMINA Rychnov nad Kn. and THE FRENESÍ ORCHESTRA, in Kodymův národní dům

30.11. ADVENTNÍ Concert: String Chamber Orchestra ZUŠ Rychnov n. Kn., J. Čoupková - sopran, T. Zemenová - spinet, P. Kovaříček and M. Kovaříčková - violin, about Advent time reads E. Žatečková, in Kodymův národní dům

1998

6.4. Nadace Občanského fóra (Karolíny Světlé 4, 110 00 Praha 1, tel.: (420)224228866 - Petra Fuksová): 3rd grant program Opomíjené památky (Unregarded Monuments) '98 - for st. Josef statue by Marian Church. No success.

8.5. SBOR SV. JIŘÍ Vrané nad Vltavou, director ing. Alfons Limpouch, Marian Church

31.5. Concert of festival: CAMERATA NOVA NÁCHOD °98: BASFIFA Praha, art director Lubomír Novák, in Castle Image Gallery

14.6. Concert: Mixed choir SMETANA by HVKS Hradec Králové, directors L. Klimeš and P. Semerák, Marian Church

26.6. Concert: Jan Vašta - violin, Martin Jakubíček - organ portativ, Marian Church

12.7. Concert: ARDOR MUSICUS (Susanne Wagner - flutes (recorders), Beata Zádrapová - sopran, Jan Škrdlík - baroque violoncello, Kateřina Bílková - cemballo), Marian Church

2.-12.8 3rd International Master Courses Opočno '98

VIOLONCELLO FESTIVAL:

7.8. Recital: Markus Nyikos (Germany) - violoncello, Jaroslav Smýkal (ČR) - piano, in Castle Image Gallery

9.8. Ansamble Concert of master courses participants, Marian Church

11.8. I. Final Concert of master courses participants, in Castle Image Gallery

12.8. II. Final Concert of master courses participants, in Castle Image Gallery

18.9. Concert: ŠKAMPOVO KVARTETO (P. Fischer - 1. violin, Jana Lukášová - 2. violin, Radim Sedmidubský - viola, Jonáš Krejčí - violoncello), in Castle Image Gallery

2.10. Concert II. ORLICKO-KLADSKÝ ORGAN FESTIVAL (M. Novenko - organ, H. Matyášová - zpěv, M. Havlíková - flute), Christ Biirth Church 11.10. VIOLIN RECITAL: Ivana Tomášková - violin, Renata Ardaševová - piano, in Castle Villa

19.11. Concert: CHAMBER ORCHESTRA SLÁVY VORLOVÉ Náchod (solist J. Vlach, director J. Roubíček), in Kodymův národní dům

1999

19.3. Concert: CANTORIA PRAHA and OPOČENSKÝ ŽENSKÝ SBOR, in Kodymův národní dům

7.5. Concert: Tereza Bohadlová - flute, Michaela Černá - guitar, in Castle Villa

21.5. Concert: Iva Roušarová - piano, Filip Jerie - flute, in Castle Villa

28.5. Concert of festival CAMERATA NOVA NÁCHOD °99: SYRINX - soubor příčných fléten and ŠPORKOVO TRIO, in Castle Image Gallery

20.6. Concert: PETRA BÓNOVÁ and HER GUESTS, Malý smyčcový soubor, director Jan Bořek, moderator Ivo Kašpar, in Kodymův národní dům

27.6. Concert: Petra Bónová and její guests, Malý smyčcový soubor, director Jan Bořek, moderator Ivo Kašpar, in Kodymův národní dům

2.7. Concert: VIOLIN RECITAL (Ivana Tomášková - violin, Renata Ardaševová - piano), in Castle Image Gallery

15.8. Concert: ŠKAMPOVO KVARTETO (Pavel Fišer - 1. violin, Jana Lukášová 2. violin, Radim Sedmidubský - viola, Peter Jarůšek - violoncello, in Castle Image Gallery

10.9. Concert: TRE SOLISTI DI PRAGA (Martin Vojtíšek - piano, Eva Hallerová - flute, Vladan Kočí - violoncello), in Castle Image Gallery

26.9. Organ Concert: Jaroslav Meier - organ, Jiřina Vlachová - mezzosopran, Christ's Birth Church

3.11. Concert: Pocta Janu Křtiteli Vaňhalovi, CHAMBER ORCHESTRA SLÁVY VORLOVÉ NÁCHOD (director Jindřich Roubíček) and CHORUS CORONAE (director Dr. Václav Derner), in Kodymův národní dům

28.11. Advent Concert (teachers and former students of Schoool of Arts Opočno and their guests), in Kodymův národní dům

Contents | Events | Next month